บริษัท ชิลด์เทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการกำจัด แมลงและสัตว์รบกวน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ยาวนาน “ด้านงานบริการก่อน และหลังการขาย”ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี ทำให้เราทราบว่าการทำงานบริการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวน เพียงความรู้เรื่องเคมีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการบริหารและจัดการที่ดีในทุกๆ ด้าน

เราเชี่ยวชาญในการให้บริการกับหลากหลายธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย์ สำนักงาน ร้านอาหารร้านค้าปลีก และที่พักอาศัย 

นอกจากนี้เรามีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ในองค์กรอยู่เสมอทั้งอบรมภายในและอบรมกับทางสาธารณสุข เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ

ทำไม ต้องเลือกใช้งานเรา ?

บริการหลังการขาย

เราให้ความสำคัญบริการหลังการขายซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลัก

พ่นฆ่าเชื้อ 2

อุปกรณ์และสารเคมี

“สารเคมีจะไม่อันตราย
ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ”

การรายงานผล

ทำงานผ่านWebsite เรียกว่า Service Checking System

คำวามน่าเชื่อถือ

บริษัทมีสถานที่ตั้งชัดเจนมีใบประกอบการและใบอนุญาต

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย