สำรวจพื้นฟรีที่เบอร์ 081-537-9789

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทย

จากสัตว์รบกวนมามากกว่า 10 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

ปลวก

มด

แมลงสาบ

หนู

ยุง

พ่นฆ่าเชื้อ

บริษัท ชิลด์เทค เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง

เปิดให้บริการแล้ว 4สาขา ภาคใต้ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่-สงขลา

 

กำจัดตัวเรือด เห็บ หมัด

เราควบคุม คุณภาพการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทํางานเพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขปัญหาให้กับท่านได้

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมีสารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้องทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการกําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงานขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตามมาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้าสามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงานของพนักงาน รวมทั้ง รายงานการทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจนทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า