สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

บริการกำจัดแมลงสาบ

โดยใช้วิธีสเปรย์สารเคมีรอบบริเวณผนังรอบตัวอาคารท่อน้ำทิ้ง รอยแตกตามกำแพง หรือ จุดอับชื้นต่างๆ ซึ่งสารเคมีที่ใช้มีฤทธิ์ตกค้างไม่มีผลต่อผู้อยู่อาศัย หรือใช้เจลกำจัดแมลงสาบในการกำจัด ในกรณที่ไม่สามารถใช้สเปรย์บริเวณนั้นๆได้ และใช้สารเคมีในการกวาดล้างแมลงสาบในครั้งแรก  ซึ่งสารเคมีปัจจุบันมีให้เลือกหลายชนิด ชนิดที่เป็นที่นิยมคือสารเคมีที่ ไม่มีฤทธิ์ตกค้าง สามารถสเปรย์บริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูงจากสารเคมีได้  เช่น  ห้องครัว ห้องนอน ห้องเด็ก  จะไม่ทิ้งสารตกค้าง แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงสาบมักพบภายในบ้านหรือบริเวณที่ร้อนชื้น และชอบหลบซ่อนในที่มืด ซึ่งการกำจัดแมลงสาบ ต้องใช้ความละเอียด จากผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด หากทดลองกำจัดด้วยตนเองแล้วไม่หาย สามารถเรียกใช้บริการได้นะคะ

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ