สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

บริการกําจัดยุง

ยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยปกติ ลูกน้ำมักจะกินจำพวก แบคทีเรีย โปรโตซัว ยีสต์ สาหร่าย และพืชน้ำที่มีขนาดเล็ก ยุงตัวเมียกินน้ำหวานและเลือดเป็นอาหาร ส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานจากดอกไม้ ยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะแพร่เชื้อโรคอีกด้วย เช่น ไข้เลือดออก ยุงพาหะนำโรค….ยุงมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่รู้จักส่วนใหญ๋ มีเพียง 4 ชนิด

  1. ยุงก้นปล่อง พาหะนำโรคไข้ป่าหรือมาเลเรีย
  2. ยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนยา และไวรัสไข้สมองอักเสบ
  3. ยุงลายเสือ พาหะนำโรคเท้าช้าง
  4. ยุงรำคาญ พาหะนำโรคไวรัสไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง

บริการ กำจัดยุง

ภายในอาคาร

อบละอองภายในห้องพักด้วยพ่น ULV (Ultra-low volume) สเปรย์สารเคมีบริเวณกำแพง ผ้าม่าน,เฟอร์นิเจอร์ Built-in และบริเวณที่ยุงเกาะ สารเคมีจะมีขนาดเล็กและเกาะติดกับบริเวณที่สารเคมีสัมผัส

ภายนอกอาคาร

  • สเปรย์สารเคมี กำจัดยุง ด้วยเครื่อง ULV (Ultra-low volume sprayer) บริเวณต้นไม้ และแหล่งที่ยุงเกาะพัก
  • รมควันรอบบริเวณอาคาร ท่อน้ำทิ้ง

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ