ชิลด์เทค เซอร์วิส

บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และสัตว์พาหะ ครบวงจร

สาขาสุราษฏร์ธานี

ประเมิณราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

โทรด่วน 077 270 877

บริการกำจัดปลวก,มด,แมลงสาบ,หนู,ยุงและสัตว์พาหะ

คุณสิร์ดาภัทร์ ธนาพัฒน์ตระกูล
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
(สาขาสุราษฎร์ธานี)

  วิดีโอขั้นตอนทำงาน

  Shieldtech ชิลด์เทค เซอร์วิส บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลง

  สำหรับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะ

  สำหรับลูกค้าท่านไหนที่พบกับปัญหากวนใจยอดฮิตสำหรับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหา ปลวก มด หนู แมลง ขึ้นบ้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับผู้อยู่อาศัย เป็นปัญหากวนใจที่เจ้าของบ้านหลาย ๆ ท่านไม่อยากให้เกิด ซึ่งจะนำผลเสียหายมาสู่บ้านอย่างประเมินค่าไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาปลวกกินบ้าน เป็นปัญหายอดฮิตอันดับ 1 ที่เจ้าของบ้านทุก ๆ ท่าน จะต้องระมัดระวังอย่างมาก หากพบก็ควรรีบแก้ไขทันที ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้

                  และลูกค้าท่านไหนกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวก สำหรับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะ เราขอแนะนำ ชิลด์เทค เซอร์วิส ซึ่งเรามีบริการกำจัดปลวก สุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะ เป็นทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการกำจัดแมลงที่มักจะรบกวนการอยู่อาศัยของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ปลวก มด หนู แมลง ซึ่งทางเรามีวิธีกำจัดหลากหลายวิธี ทั้งเป็นในรูปแบบของเคมี การวางระบบ การวางเหยื่อ และวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามสภาพหน้างานของบ้านลูกค้าแต่ละท่าน

                  ชิลด์เทค เซอร์วิส เราเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการกำจัดปลวก แมลง ที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ มีทีมงานที่ได้มีการอบรม ให้ความรู้ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญประจำพื้นที่ ดังนั้นหากลูกค้าท่านไหนสนใจใช้บริการ ชิลด์เทค เซอร์วิส ซึ่งให้บริการกำจัดปลวก แมลง สามารถติดต่อสาขาพื้นที่ตามรายละเอียดข้อมูลการติดต่อที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ได้เลย และสำหรับพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือลูกค้าที่กำลังมองหาผู้ให้บริการหรือบริษัทกำจัดปลวก สุราษฎร์ สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ : 077 270 877  มือถือ : 081 537 9789

  เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

  ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
  เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
  และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

  การอบรมพนักงาน training

  บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
  พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
  สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
  ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
  ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

  ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

  Quality control (QC) การทํางานบริการ
  กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
  ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
  ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
  ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
  ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
  มาตรฐาน

  ควบคุมการทำงานระยะไกล

  ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
  สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
  ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
  การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
  ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
  เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

  รีวิวจากลูกค้า