สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

 

สำรวจพื้นฟรีที่เบอร์      081-537-9789

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทย

จากสัตว์รบกวนมามากกว่า 10 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั้งต่อคนและสัตว์เลี้ยง

บริการและป้องกันการกำจัดปลวก

ปลวก คือ เรื่องที่ยุ่งยากใจของคนรักบ้าน ทั้งบ้านไม้ กระทั่งบ้านดิน คงไม่พ้นเรื่องปลวก

      ทั้งที่จริงแล้วปลวกไม่ได้ใยดีไม้แม้แต่น้อย และเป็นเพราะเซลลูโลส (Cellulose) ในเมื้อไม้ต่างหากที่เป็นอาหารอันโอชะของมัน ดังนั้นไม่เพียงแต่ไม้ที่จะผุพังกลายเป็นกากอาหารของปลวก แต่ยังรวมไปถึงอะไรก็ตามที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย เช่น กระดาษ, ผ้า, หนังสัตว์, พรม, หนังสือ ฯลฯ หลายสิบชนิดที่พบในบ้านทั่วไป

ปลวก  ที่จัดว่าเป็นศัตรูร้ายของบ้านเรือนของเราก็คือ ปลวกใต้ดิน (Sub-Terrnean Termites) พวกนี้เป็นศัตรูโครงสร้าง (Structural Pests) ที่ทำความเสียหายสูงสุดถึง 95% ของความเสียหายทั้งหมดก็ว่าได้ อาณาจักรของปลวกพวกนี้อยู่ใต้ดิน อาศัยอยู่ร่วมกันตามแบบฉบับของสัตว์ทีเรียกว่า แมลงสังคม ซึ่งในรังปลวกใต้ดินเต็มไปด้วยประชากรปลวกนับแสนนับล้านตัว แบ่งแยกหน้าที่กันเป็นวรรณะต่างๆ ดังนี้

  • 1. ปลวกนางพญาและราชา ทำหน้าที่วางไข่ เพิ่มประชากรในรังของมัน

  • 2. ปลวกทหาร ทำหน้าที่ต่อสู้กับผู้บุกรุก

  • 3. ปลวกงาน ทำหน้าที่หาอาหาร, สร้าง, ซ่อม, ขยายรัง และทางเดิน

  • 4. ปลวกขยายพันธุ์ ทำหน้าที่ขยายพันธ์ เราเรียกกันว่าแมลงเม่า หรืออาจกล่าวได้ว่าวงจรชีวิตปลวกใต้ดินนั้นเริ่มมาจากแมลงเม่า

วิธีการกำจัดปลวกในประเทศไทย

บริการวางท่อกำจัดปลวกวิธีการป้องกันและกำจัดปลวก
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.การวางท่อกำจัดปลวกก่อนก่อสร้างอาคาร หรือ ระบบ PIPE SYSTEM

      เป็นการวางแผนป้องกันปลวกในอนาคต โดยบริษัทจะทำการติดตั้งท่อกำจัดปลวกบริเวณแนวคานชั้นหนึ่ง สูงจากด้านบนของคานประมาณ 20 เซนติเมตร  ท่อที่ใช้เป็นท่อ HDPE มีความทนทาน ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่แตกกรอบ ทนต่อแรงกดทับ ท่อผลิตตามมาตรฐาน BS HESVY ซึ่งเป็นมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ
    การป้องกันปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดสารและพ่นสารเคมีชนิดน้ำลงดิน  ครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร  ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างใหม่

2.การป้องกันและกำจัดปลวกหลังก่อสร้างอาคาร 
แบ่งออกเป็น 3 วิธี 
2.1 การกำจัดปลวกระบบเคมี หรือระบบ SOIL TREATMENT


สำหรับอาคารที่ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อสารเคมีใต้อาคารเสื่อมคุณภาพลง ปลวกจะสามารถเข้าโจมตีอาคารได้จะหลายทิศทาง  ซึ่งหากผู้รับเหมาทิ้งเศษไม้อัดไว้ใต้อาคาร ก็จะเป็นอาหารอย่างดีสำหรับปลวก ก่อนที่จะทำทางเข้าสู่ภายในตัวบ้านต่อไป โดยจะอาศัยรอยแตกภายในอาคาร ตามบริเวณรอยต่อต่างๆ เช่น รอยต่อระหว่างอิฐกับเสาปูน โพรงช่อชาร์ป ฯลฯ  
      ดังนั้นหลักการ การป้องกันปลวกด้วยระบบเคมี คือการนำสารเคมีไปไว้ยังจุดที่ปลวกจะใช้เป็นทางในการโจมตีตัวอาคาร  ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กรณีคือ
      1. ถ้าเป็นอาคารที่สามารถลอดเข้าไปได้  ช่างจะทำการอัดสารเคมีบริเวณส่วนที่ติดดินทั้งหมด  ทั้งโคนเสา ผนังกำแพง  
      2. อาคารที่ได้ติดตั้งระบบท่อกำจัดปลวกไว้แล้ว  ช่างจะอัดสารเคมีเข้าไปยังท่อกำจัดปลวก  
      3. อาคารที่ไม่มีระบบท่อกำจัดปลวก  ช่างจะทำการเจาะพื้นเพื่อนำสารเคมีไปยังจะเสี่ยงที่ปลวกจะใช้เป็นทางในการเข้าโจมตีอาคาร

2.2 บริการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ BIO SYSTEM

     การกำจัดปลวกรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี หันมาใช้ระบบ Bio system มากขึ้น โดยทางบริษัทจะทำการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกจะมีความปลอดภัยสูง จะมีประสิทธิภาพทำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด  โดยระยะเวลาที่รังปลวกจะล่ม ประมาณ 2 – 3 เดือน  โดยข้อจำกัดของระบบเหยื่อคือ จะไม่สามารถป้องกันปลวกใหม่ได้  ดังนั้นเมื่อ ทางบริษัทสามารถล่มรังปลวกได้แล้ว  พนักงานช่างจะทำการอัดสารเคมีเพื่อควบคุมการกลับมาของปลวกอีกขั้นตอนหนึ่ง  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้

2.3 บริการกำจัดปลวกระบบเหยื่อ NEMESIS SYSTEM

    ระบบสถานีเนเมซิสแบบฝังดิน คือระบบที่จะปกป้องแนวบ้านของคุณจากการรุกรานของปลวก  สถานีจะถูกติดตั้งรอบตัวอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะในดิน หรือพื้นคอนกรีต
เพื่อเป็นการสร้างแนวป้องกันการบุกรุกและโจมตีจากปลวก โดยติดตั้งระยะห่างกัน
เพื่อสร้างแนวป้องกันปลวก

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

    บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม
พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี
สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้
ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง
ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ
กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา
ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ
ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า
สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน
ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน
การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน
ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน
เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

รีวิวจากลูกค้า