สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมินราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

บริการกําจัดปลวกระบบเหยื่อ BIO SYSTEM

ระบบเหยื่อ BIO SYSTEM เหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี ทางบริษัทฯ ดําเนินการติดเหยื่อภายในอาคาร และอัดสารเคมีภายนอกอาคาร

ขั้นตอนการทํางาน

  1. ภายในอาคาร หากพบปํญหาปลวก จะทําการติดกล่องเหยื่อเพื่อกําจัดปลวก
    ใช้เวลาในการกําจัดปลวก ภายในบ้านประมาณ 2 – 3 เดือน
  2. หลังจากกําจัดปลวกภายในบ้านหมด จะทําการอัดสารเคมีรอบนอกตัวอาคาร
  3. บริษัทฯ ทําการเจาะพื้นปาเก้, เฟอร์นิเจอร์ Build – in สเปรย์ฝ้า และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ภายในบ้านและอัดสารเคมีป้องกัน

การกำจัดปลวกรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องการใช้สารเคมี หันมาใช้ระบบ Bio system มากขึ้น โดยทางบริษัทจะทำการกำจัดปลวกด้วยเหยื่อกำจัดปลวก ซึ่งเหยื่อกำจัดปลวกจะมีความปลอดภัยสูง จะมีประสิทธิภาพทำให้ปลวกไม่สามารถลอกคราบได้ และตายในที่สุด  โดยระยะเวลาที่รังปลวกจะล่ม ประมาณ 2 – 3 เดือน  โดยข้อจำกัดของระบบเหยื่อคือ จะไม่สามารถป้องกันปลวกใหม่ได้  ดังนั้นเมื่อ ทางบริษัทสามารถล่มรังปลวกได้แล้ว  พนักงานช่างจะทำการอัดสารเคมีเพื่อควบคุมการกลับมาของปลวกอีกขั้นตอนหนึ่ง  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ