สำรวจฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเมิณราคา

เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

และแนะนำการทำบริการ

บริษัทชิลด์เทค “เรามุ่งมั่น ทำทุกอย่าง ให้คุณวางใจ”

บริการและป้องกันกำจัดปลวกระบบเคมีหรือ SOIL TREATMENT

การป้องกันและกําจัดปลวกใต้ดินที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัดและพ่นสารเคมีผ่านท่อ กําจัดปลวกครอบคลุมพื้นที่ทุกตารางเมตร ซึ่งวิธีนี้เหมาะสมสําหรับอาคาร ที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างหรือก่อสร้างสําเร็จ เมื่อสารเคมีใต้อาคารเสื่อมคุณภาพลง ปลวกจะสามารถเข้าโจมตีอาคารได้จะหลายทิศทาง  ซึ่งหากผู้รับเหมาทิ้งเศษไม้อัดไว้ใต้อาคาร ก็จะเป็นอาหารอย่างดีสำหรับปลวก ก่อนที่จะทำทางเข้าสู่ภายในตัวบ้านต่อไป โดยจะอาศัยรอยแตกภายในอาคาร ตามบริเวณรอยต่อต่างๆ เช่น รอยต่อระหว่างอิฐกับเสาปูน โพรงช่อชาร์ป ฯลฯ

การป้องกันปลวกด้วยระบบเคมี

คือการนำสารเคมีไปไว้ยังจุดที่ปลวกจะใช้เป็นทางในการโจมตีตัวอาคาร  ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 กรณีคือ

  1. ถ้าเป็นอาคารที่สามารถลอดเข้าไปได้  ช่างจะทำการอัดสารเคมีบริเวณส่วนที่ติดดินทั้งหมด  ทั้งโคนเสา ผนังกำแพง
  2. อาคารที่ได้ติดตั้งระบบท่อกำจัดปลวกไว้แล้ว  ช่างจะอัดสารเคมีเข้าไปยังท่อกำจัดปลวก
  3. อาคารที่ไม่มีระบบท่อกำจัดปลวก  ช่างจะทำการเจาะพื้นเพื่อนำสารเคมีไปยังจะเสี่ยงที่ปลวกจะใช้เป็นทางในการเข้าโจมตีอาคาร

กรณีไม่มีท่อกําจัดปลวก ทางบริษัทจะดําเนินการ เจาะพื้นชั้น 1 บริเวณมุมของอาคาร และรอบตัวอาคาร เพื่ออัดนํ้ายาเข่าใต้อาคารตามมาตรฐานของบริษัทฯ

กรณีอัดสารเคมีผ่านท่อกําจัดปลวก ทางบริษัทจะดําเนินการอัดสารเคมี

ป้องกันปลวกภายในท่อรอบนอกอาคารทั้งหมด

ขั้นตอนการทํางาน

  • ทางบริษัทจะดําเนินการอัดสารเคมีเข้าไปตรงจุดที่ทําการเจาะทั้งหมด
  • ทางบริษัทจะดําเนินการ เจาะพื้นปาเก้, เฟอร์นิเจอร์ Build – in และจุดเสี่ยงต่าง ๆ
  • ทางบริษัทจะดําเนินการสเปรย์ฝาเพื่อป้องกันและกําจัดปลวก
  • ส่วนบริเวณภายนอกรอบตัวอาคาร อัดสารเคมีชนิดนํ้าลงดิน ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว ทุกตารางเมตร โดยห่างจากอาคารประมาณ 1 เมตร

วิดีโอขั้นตอนทำงาน

สำรวจพื้นที่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทรหาเราเลย

เราควบคุม คุณการทำงานให้คุณ

ทางบริษัทมีหลายระบบเข้ามาควบคุมการทำงาน
เพื่อให้บริการของเราเป็นไปตามมาตรฐาน
และแก้ไขปัญหาให้กับท่าน

การอบรมพนักงาน training

บริษัทให้ความสําคัญกับการฝึกอบรม พนักงาน ทางบริษัทตระหนักว่าแม้เราจะมี สารเคมีที่ดีเพียงใด หากพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจและความรู้ในการนําไปใช้ให้ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถทํางานให้มีประสิทธิภาพได้

ระบบตรวจคุณภาพการทำงาน

Quality control (QC) การทํางานบริการ กําจัดแมลง หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหา ต่างๆซึ่งมีผลทําให้ไม่ประสบความสําเร็จในการ ควบคุมปัญหา ทางบริษัทจึงได้สร้างระบบ ควบคุมและตรวจสอบการทํางานของพนักงาน ขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพของการบริการเป็นไปตาม มาตรฐาน

ควบคุมการทำงานระยะไกล

ด้วยShieldtech Application ลูกค้า สามารถทราบเวลาเข้า-ออกจากงาน ของพนักงาน รวมทั้ง รายงาน การทําบริการเป็นรูปภาพอย่างชัดเจน ทําให้มั่นใจได้ว่าการทํางานของพนักงาน เป็นไปมาตรฐานที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา

บริการหลังการขายเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการบริการ